Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Despre Tribunal

Prezentare

Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi de pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale este o instituție arbitrală specializată în soluționarea prin arbitraj a litigiilor în materia transporturilor și activităților auxiliare transporturilor (activități ale caselor de expediții, activități ale comisionarilor vamali, depozitări, manipulări, servicii de poștă și curierat etc.).

În îndeplinirea rolului său de a furniza o jurisdicție alternativă cu caracter privat specializată, Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi asigură soluționarea cu celeritate și imparțialitate a litigiilor izvorând din raporturile juridice de transport și activități auxiliare transporturilor, precum și din alte litigii cu privire la care competența de soluționare a fost încredințată acestuia.

Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi este constituit și funcționează în mod permanent pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale, în baza regulamentului propriu, parte a Codului arbitral în transporturi și activități anexe, aplicabil tuturor litigiilor supuse acestuia spre soluționare potrivit unei convenții arbitrale.

Activitatea Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi se desfășoară în conformitate cu Constituția României, legislația internă, legislația Uniunii Europene și convențiile internaționale la care România este parte.
Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi beneficiază de spații și echipamente adecvate, precum și de personal specializat.

Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale (A.R.T.R.I.) este asociația națională emitentă și garantă pentru aplicarea sistemului TIR. În această calitate, ARTRI garantează pentru carnetele TIR eliberate de ea însăși, precum și pentru cele eliberate de toate celelalte asociații străine afiliate la Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU), în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (2) din Normele tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, aprobate prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1420/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.508 din 8 iulie 2014.

Organizare

Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi este compus din Colegiul de conducere şi Secretariat. Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi are, printre altele, următoarele atribuții:

- reprezintă Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi în raporturile cu Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale și cu terții;
- administrează activitatea curentă a Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi, luând în acest sens orice măsură necesară;
- întocmește și actualizează, anual, lista facultativă a arbitrilor Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi;
- alege, anual, președintele Colegiului Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi;
- coordonează activitatea personalului Secretariatului Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi.

Secretariatul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi asigură lucrările de grefă, secretariat și arhivă ale Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi.
Conducerea Secretariatului Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi este asigurată de asistentul arbitral-șef.

Activitatea jurisdicțională arbitrală se exercită de către arbitrii numiți de Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi de pe lista facultativă a arbitrilor sau de către arbitrii desemnați de părțile în litigiul arbitral.

Arbitrii care figurează pe lista facultativă a arbitrilor sunt profesioniști ai dreptului, cadre universitare, specialiști reputați în domeniile lor de activitate.

RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare