Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi

Atribuțiile secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi

Art. 28 - (1) Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi asigură lucrările de grefă, secretariat și arhivă ale Tribunalului Arbitral în Transporturi.
(2) În activitatea sa, Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi este subordonat Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi și respectă deciziile acestuia.

Asistentul arbitral - șef

Art. 29 - (1) Activitatea de grefă a Tribunalului Arbitral în Transporturi este condusă de un asistent arbitral - șef, numit de Colegiul Tribunalului Arbitral în Transporturi.
(2) Asistenții arbitrali se numesc de Colegiul Tribunalului Arbitral în Transporturi în funcție de nevoile Tribunalului Arbitral în Transporturi.
(3) Colegiul Tribunalului Arbitral în Transporturi și asistentul arbitral - șef răspund de organizarea și funcționarea grefei Tribunalului Arbitral în Transporturi.

Secretarul

Art. 30 - (1) Asistentul arbitral - șef al Tribunalului Arbitral în Transporturi conduce activitatea de secretariat și delegă unuia sau mai multor secretari îndeplinirea acestor activități.
(2) Secretarii se numesc de Colegiul Tribunalului Arbitral în Transporturi în funcție de nevoile Tribunalului Arbitral în Transporturi.
(3) Colegiul Tribunalului Arbitral în Transporturi și asistentul arbitral - șef răspund de activitatea secretarilor Tribunalului Arbitral în Transporturi.

Arhivarul

Art. 31 - (1) Asistentul arbitral - șef al Tribunalului Arbitral în Transporturi conduce activitatea de arhivă și delegă unuia sau mai multor arhivari îndeplinirea acestor activități.
(2) Arhivarii se numesc de Colegiul Tribunalului Arbitral în Transporturi în funcție de nevoile Tribunalului Arbitral în Transporturi.
(3) Colegiul Tribunalului Arbitral în Transporturi și asistentul arbitral - șef răspund de activitatea arhivarilor Tribunalului Arbitral în Transporturi.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare