Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Dispoziții generale

Misiune

Art. 18 - Tribunalul Arbitral în Transporturi are ca misiune să asigure aplicarea Codul arbitral în Transporturi şi, în acest scop, exercită toate prerogativele necesare.

Caracterul independent al Tribunalului Arbitral în Transporturi

Art. 19 - Ca organism autonom, Tribunalul Arbitral în Transporturi îşi exercită misiunea într-o totală indepedenţă faţă de Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale şi organele de conducere ale acesteia.

Compunerea Tribunalului Arbitral în Transporturi

Art. 20 - Tribunalul Arbitral în Transporturi este compus din Colegiul de conducere şi Secretariat.

Veniturile Tribunalului Arbitral în Transporturi

Art. 21 - Veniturile Tribunalul Arbitral în Transporturi provin din următoarele surse:
a) taxe arbitrale;
b) alocații din partea Asociației Române pentru Transporturi Rutiere Internaționale;
c) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum si de la organisme internationale;
d) donații sau legate;
e) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
f) alte venituri prevăzute de lege.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare