Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Arbitrii

Art. 12 - (1) Tribunalul Arbitral în Transporturi desemnează arbitrii care compun tribunalul arbitral din rândul profesioniştilor şi personalităţilor juridice, economice şi tehnice, cu experienţă în domeniul activităţilor de transport şi auxiliare transporturilor, dar şi în alte domenii de activitate.
(2) Tribunalul Arbitral în Transporturi întocmeşte anual şi publică pe site-ul său şi prin afişare la sediul său, la începutul fiecărui an, lista facultativă cu persoane care pot fi arbitri sau supraarbitri.
(3) Tribunalul Arbitral în Transporturi nu poate să numească arbitri dintre membrii Asociației Române pentru Transporturi Rutiere Internaționale sau dintre reprezentanţii membrilor Asociației Române pentru Transporturi Rutiere Internaționale, în cazurile în care Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale, societățile la care aceasta deține participații sau membrii săi sunt în litigiu cu terţii.

Personalul afectat Tribunalului Arbitral în Transporturi

Art. 13 - Personalul Tribunalului Arbitral în Transporturi este angajat de Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale şi afectat exclusiv desfăşurării activităţii de jurisdicţie arbitrală.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare