Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Definițiile unor termeni și expresii

Art. 4 - (1) În sensul prezentului Cod arbitral în transporturi și activități anexe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) arbitru - participantul la procedura arbitrală, persoană fizică cu capacitate deplină de exerciţiu, aflată sau nu pe lista facultativă întocmită de Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi de pe lângă Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale, care compune tribunalul arbitral potrivit prezentului Cod arbitral în transporturi și activități anexe;

b) arbitru unic - participantul la procedura arbitrală, persoană fizică cu capacitate deplină de exerciţiu, aflată sau nu pe lista facultativă întocmită de Tribunalul Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale, desemnat ca atare de părţi sau conform regulilor de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe, care compune tribunalul arbitral potrivit prezentului Cod arbitral în transporturi;

c) Codul arbitral în transporturi și activități anexe - ansamblul de reguli cu privire la organizarea şi funcţionarea Tribunalului Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale şi cu privire la procedura aplicabilă tuturor litigiilor supuse spre soluţionare acestuia;

d) convenţie arbitrală - acordul de voinţe dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a încredinţa uneia sau mai multor persoane, învestite de părţi sau în conformitate cu acea convenţie, să judece litigiul şi să pronunţe o hotărâre definitivă şi obligatorie pentru ele;

e) intervenient - participantul la procedura arbitrală, persoană care intervine în procesul arbitral potrivit prezentului Cod arbitral în transporturi și activități anexe;

f) parte - participantul la procedura arbitrală, altul decât arbitrul;

g) pârât - participantul la procedura arbitrală, persoana împotriva căreia este introdusă acţiunea arbitrală, potrivit prezentului Cod arbitral în transporturi și activități anexe;

h) reclamant - participantul la procedura arbitrală, persoană care se adresează Tribunalului Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale pentru a i se recunoaște un drept, pentru a obține repararea unei prejudiciu etc., potrivit prezentului Cod arbitral în transporturi și activități anexe;

i) sentinţă arbitrală - hotărârea arbitrală pronunţată de tribunalul arbitral în forma, cu conţinutul şi efectele prevăzute de lege şi de prezentul Cod arbitral în transporturi;

j) supraarbitru - participantul la procedura arbitrală, persoană fizică cu capacitate deplină de exerciţiu, aflată sau nu pe lista facultativă întocmită de Tribunalul Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale, care compune tribunalul arbitral, fiind desemnat de cei doi arbitri potrivit prezentului Cod arbitral în transporturi;

k) Tribunalul Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale - formă de jurisdicţie arbitrală care este constituită şi funcţionează în mod permanent pe lângă Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale, în baza regulamentului propriu, parte a prezentului Cod arbitral, aplicabil tuturor litigiilor supuse ei spre soluţionare potrivit unei convenţii arbitrale;

l) tribunalul arbitral - arbitrul unic sau, după caz, arbitrii învestiţi de părţi sau în conformitate cu convenţia arbitrală să judece litigiul şi să pronunţe o hotărâre definitivă şi obligatorie pentru ele, în conformitate cu regulamentul şi regulile de procedură ale Tribunalul Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale, parte din prezentul Cod arbitral în transporturi și activități anexe.

 

(2) În cuprinsul prezentului Cod arbitral în transporturi și activități anexe, prin sintagma Tribunal Arbitral în Transporturi este desemnat Tribunalul Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale.


(3) În cuprinsul prezentului Cod arbitral în transporturi și activități anexe, prin sintagma Cod arbitral este desemnat Codul arbitral în transporturi și activități anexe al Tribunalului Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare