Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Arbitrajul internaţional

Regulile aplicabile

Art. 87 - (1) În litigiile internaţionale se aplică, pe lângă prezentul Cod arbitral, şi prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte.
(2) Părţile sunt libere să opteze, fie pentru prezentul Cod arbitral, fie pentru alte reguli de procedură arbitrală.

Determinarea legii aplicabile

Art. 88 - (1) Părţile sunt libere să determine, prin înţelegerea lor, legea aplicabilă fondului litigiului sau alte reguli notorii pe plan internațional.
(2) În lipsa unei atare determinări, se aplică legea stabilită de tribunalul arbitral pe baza normelor conflictuale pe care le consideră incidente în cauză.

Locul arbitrajului

Art. 89 - (1) Prin convenţia arbitrală, părţile pot stabili ca locul arbitrajului să fie în România sau în altă ţară.
(2) Pe parcursul desfăşurării procedurii arbitrale, tribunalul arbitral poate, cu acordul părţilor, să desfăşoare şedinţele de arbitrare în alt loc decât la sediul Tribunalului Arbitral în Transporturi.
(3) Tribunalul arbitral poate delibera în orice loc consideră potrivit.

Durata termenelor

Art. 90 - Durata termenelor prevăzute în prezentul Cod arbitral se dublează.

Limba arbitrajului

Art. 91 - (1) Dezbaterea litigiului în faţa tribunalului arbitral se face în limba română, în limba stabilită prin convenţia arbitrală sau, dacă nu s-a prevăzut nimic în această privinţă ori nu a intervenit o înţelegere ulterioară, într-o limbă de circulaţie internaţională stabilită de tribunalul arbitral.
(2) Dacă o parte nu cunoaşte limba în care se desfăşoară dezbaterea, la cererea şi pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral îi asigură serviciile unui interpret.
(3) Părţile pot să participe la dezbateri cu interpretul lor.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare