Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Cheltuielile arbitrale

Conținutul cheltuielilor arbitrale

Art. 72 - (1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea arbitrajului, denumite în continuare taxe arbitrale, precum şi onorariile arbitrilor, cheltuielile de administrare a probelor, cheltuielile de deplasare a părţilor, arbitrilor, experţilor, martorilor se suportă de partea care a pierdut litigiul, integral, dacă cererea de arbitrare este admisă în totalitate, sau proporţional cu ceea ce s-a acordat, dacă cererea este admisă în parte.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se avansează de către reclamant, în absența înțelegerii între părți.

Comunicarea cheltuielilor arbitrale

Art. 73 - (1) Tribunalul Arbitral în Transporturi precizează, o dată cu comunicarea actului de misiune, cuantumul taxelor arbitrale, onorariilor arbitrilor şi al celorlalte cheltuieli pe care le poate anticipa.
(2) Tribunalul Arbitral în Transporturi pune în vedere reclamantului, în actul de misiune, să plătească taxele arbitrale și celelalte cheltuieli pe care le poate anticipa până la prima zi de judecată.
(3) Dacă reclamantul nu îşi îndeplineşte obligaţia care îi revine potrivit alin. (2), în termenul stabilit de Tribunalul Arbitral în Transporturi, tribunalul arbitral urmează să respingă cererea de arbitrare.
(4) Dacă, potrivit înțelegerii părților, pârâtul nu își îndeplinește obligația de plată, reclamantul va consemna întreaga sumă, urmând ca prin hotărârea arbitrală să se stabilească cuantumul final al onorariilor cuvenite arbitrilor, precum şi modul de suportare de către părţi.
(5) Tribunalul arbitral poate să nu dea curs arbitrajului până la consemnarea, avansarea sau plata sumelor prevăzute în prezentul capitol.

Plata onorariilor

Art. 74 - (1) Plata onorariilor arbitrilor se face de către Tribunalul Arbitral în Transporturi după comunicarea către părţi a hotărârii arbitrale.
(2) Dacă arbitrajul se întrerupe fără a se pronunţa o hotărâre, onorariile arbitrilor pentru activitatea depusă se reduc în mod corespunzător.

Regularizarea cheltuielilor arbitrale

Art. 75 - Orice diferenţă în plus sau în minus de cheltuieli arbitrale se regularizează cel mai târziu prin hotărârea arbitrală şi se plăteşte până la comunicarea hotărârii către părţi. Hotărârea nu se va comunica, dacă este cazul, până la plata diferenţei.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare