Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Părțile

Părțile principale la arbitraj

Art. 43 - Părțile la arbitraj sunt în principal reclamantul și pârâtul, care au subscris convenția arbitrală.

Intervenția și intoducerea unui terț

Art. 44 - (1) Persoana care dorește să intervină în cauza arbitrală supune Secretariatului Tribunalului Arbitral în Transporturi o cerere de intervenție în această cauză.
(2) În termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de intervenție de către Secretariatului Tribunalului Arbitral în Transporturi, acesta notifică cererea părții interveniente și celeilalte părți sau, după caz, părților principale, punându-le în vedere ca, în termen de 10 zile de la primirea acesteia, să își exprime acordul sau dezacordul cu cererea comunicată.
(3) Exprimarea acordului de către partea intervenientă și de către partea cu interese opuse sau, după caz, de către părțile principale cu cererea comunicată echivalează cu introducerea părții interveniente în cauza arbitrală.
(4) La data introducerii părții interveniente în cauza arbitrală, aceasta dobândește caracterul de parte în cauza arbitrală.
(5) Partea care dorește să introducă un terț ca parte a arbitrajului supune Secretariatului Tribunalului Arbitral în Transporturi o cerere de arbitraj împotriva acesteia, regulile prevăzute la alin. (1) - (4) aplicându-se corespunzător.

Pluralitatea de reclamanți și pârâți

Art. 45 - În cazul pluralității de reclamanți sau pârâți, orice parte poate formula cereri împotriva oricărei alte părți, cu condiția ca nicio cerere nouă să nu fie formulată după semnarea actului de misiune.

Cererile decurgând din mai multe contracte

Art. 46 - Cererile decurgând din mai multe contracte sau în relație cu acestea pot să fie formulate în cadrul unui arbitraj unic, cu condiția ca fiecare dintre contracte să fie supus, în ceea ce privește soluționarea litigiilor care izvorăsc din raporturile juridice de transport, activităţi auxiliare transporturilor şi din alte litigii, competenţei de soluţionare a Tribunalului Arbitral în Transporturi, printr-o convenție arbitrală.

Conexitatea

Art. 47 - (1) Tribunalul Arbitral în Transporturi poate, la cererea oricăreia dintre părți, să unească într-un arbitraj unic mai multe arbitraje în curs supuse prezentului Cod arbitral dacă sunt îndeplinite, alternativ, următoarele condiții:
a) părțile au convenit conexitatea arbitrajelor;
b) toate cererile în aceste arbitraje au fost formulate în aplicarea aceleiași convenții arbitrale;
c) când cererile au fost formulate în aplicarea mai multor convenții arbitrale, arbitrajele implică aceleași părți și poartă asupra unor litigii care decurg din același raport juridic, iar Tribunalul Arbitral în Transporturi apreciază că respectivele convenții arbitrale sunt compatibile.
(2) Pronunțându-se asupra unei cereri de conexitate a arbitrajelor, Tribunalul Arbitral în Transporturi poate să țină cont de toate circumstanțele pe care acesta le apreciază pertinente, inclusiv faptul că unul sau mai mulți arbitri au fost deja confirmați sau numiți în mai multe cauze arbitrale și, după caz, că persoanele confirmate sau numite sunt sau nu aceleași.
(3) Când arbitrajele sunt conexate, aceasta se întâmplă în cauza care a fost introdusă prima, cu excepția cazului când părțile convin altfel.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare