Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Rolul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Art. 1 - Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi de pe lângă Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale are rolul de a furniza o jurisdicţie alternativă cu caracter privat în principal în materia transporturilor şi activităţilor auxiliare transporturilor (depozitări, manipulari, servicii de poștă și curierat, activități ale comisionarilor vamali, activități ale caselor de expediții).

Scopul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Art. 2 - Scopul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi de pe lângă Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale îl reprezintă asigurarea soluţionării cu celeritate şi imparţialitate a litigiilor care izvorăsc din raporturile juridice de transport şi activităţi auxiliare transporturilor şi din alte litigii cu privire la care competenţa de soluţionare a fost încredinţată Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi.

Funcțiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Art. 3 - Funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi de pe lângă Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale sunt:
a) funcţia de juridiscţie alternativă privată;
b) funcţia de instituţionalizare a arbitrajului în materia transporturior şi activităţilor auxiliare transporturilor;
c) funcţia de specializare în soluţionarea litigiilor care izvorăsc din raporturile juridice de transport şi activităţi auxiliare transporturilor.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare