Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Comunicat de presă

TAIT și AITA au organizat primul seminar interactiv privind avantajele arbitrajul specializat în transporturi Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi (TAIT) și Asociația Internațională a Transportatorilor Auto (AITA) din Republica Moldova au organizat joi, 11 mai, la Chișinău, un seminar practic pe tema arbitrajului specializat în domeniul transporturilor. În cadrul evenimentului au fost discutate aspecte privind executarea hotărârilor arbitrale în Republica Moldova, avantajele inserării clauzei arbitrale în contracte...

Mai mult

Avantaje

Hotărârea arbitrală comunicată părților este definitivă și obligatorie. Hotărârea arbitrală se aduce la îndeplinire de bunăvoie de către partea împotriva căreia s-a pronunțat, de îndată sau în termenul arătat în cuprinsul acesteia. Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și, imediat după învestirea cu formulă executorie, se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.

Hotărârea arbitrală nu poate fi atacată în fond. Hotărârea arbitrală poate fi desființată numai prin acțiune în anulare, pentru motivele prevăzute limitativ la art. 608 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Hotărârea arbitrală se bucură de o largă recunoaștere internațională. Ea poate fi executată în peste 120 de state dintre cele mai importante din lume, părți la Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine, încheiată la New York la 10 iunie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 186/1961.

Cererile de arbitrare se soluționează cu celeritate. Litigiile deduse spre soluționare instanței arbitrale se soluționează, în marea lor majoritate, mult mai repede decât litigiile deduse spre soluționare instanțelor judecătorești.

Asupra litigiului arbitral dedus spre soluționare arbitrajului instituționalizat, organizatorul arbitrajului are obligația de a păstra confidențialitatea. Prin excepție, unele informații cu privire la litigiu pot fi comunicate doar în situația în care se face dovada că servesc unor demersuri științifice sau statistice, fără însă a dezvălui nici în acest caz identitatea părților sau vreun element care le-ar putea prejudicia acestora interesele.

Procedura de soluționare a litigiilor are un pronunțat caracter informal. La judecata arbitrală pot participa și pune concluzii reprezentanții persoanelor juridice părți în procesul arbitral. De asemenea, formalitățile procedurii civile în privința desfășurării procesului sunt restrânse în materie arbitrală la minimul cerut pentru soluționarea cauzei potrivit principiilor din materia arbitrajului.

Arbitrii care figurează pe lista facultativă a arbitrilor Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi sunt specializați sau au legătură cu materia transporturilor și activităților anexe/conexe acestora. Aceasta asigură un grad de specializare a instanței arbitrale neîntâlnit la instanțele de drept comun.

Procedura și dezbaterile arbitrale au loc, în general, în limba română. Dar, dacă o prevede convenția arbitrală sau la solicitarea părților la judecata arbitrală, dezbaterile pot avea loc și într-o limbă străină.

Arbitrii de pe lista facultativă a arbitrilor Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi sunt nu numai cetățeni români, dar și cetățeni străini, lucru care asigură posibilitatea arbitrării litigiilor născute din raporturile cu elemente de extraneitate.

Când toate părțile cu interese contrare și tribunalul arbitral își manifestă acordul, arbitrajul poate avea loc și în afara sediului Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi, în locul convenit de părți și agreat de tribunalul arbitral.

 

RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare