Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Comunicat de presă

TAIT și AITA au organizat primul seminar interactiv privind avantajele arbitrajul specializat în transporturi Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi (TAIT) și Asociația Internațională a Transportatorilor Auto (AITA) din Republica Moldova au organizat joi, 11 mai, la Chișinău, un seminar practic pe tema arbitrajului specializat în domeniul transporturilor. În cadrul evenimentului au fost discutate aspecte privind executarea hotărârilor arbitrale în Republica Moldova, avantajele inserării clauzei arbitrale în contracte...

Mai mult

Arbitraj Principii

Principiul autonomiei

Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi se bucură de autonomie organizatorică și funcțională în raport de organizația care l-a înființat. În reglementarea și desfășurarea activității jurisdicționale, Tribunalul de Arbitraj de pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale este independent de organizația care l-a înființat.

Principiul caracterului non-profit al activității de jurisdicție arbitrală

Activitatea Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi nu are caracter economic și nu urmărește obținerea de profit.

Principiul confidențialității

Activitatea de jurisdicție arbitrală desfășurată de Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi respectă principiul confidențialității litigiului arbitral.

Principiul liberului acces la procedura arbitrală

Inițierea procedurii arbitrale nu este condiționată de îndeplinirea de către părți a unei proceduri prealabile de mediere sau conciliere.

Principiul multilingvismului

Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi desfășoară activitatea de arbitraj în transporturi și activități auxiliare în limba română sau în orice limbă de circulație internațională.

Principii fundamentale ale procesului civil

Activitatea arbitrală desfășurată de Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi respectă principiile generale ale procesului civil, astfel cum acesta este reglementat de Codul de procedură civilă.

 

RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare