Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Comunicat de presă

TAIT și AITA au organizat primul seminar interactiv privind avantajele arbitrajul specializat în transporturi Tribunalul de Arbitraj Internațional în Transporturi (TAIT) și Asociația Internațională a Transportatorilor Auto (AITA) din Republica Moldova au organizat joi, 11 mai, la Chișinău, un seminar practic pe tema arbitrajului specializat în domeniul transporturilor. În cadrul evenimentului au fost discutate aspecte privind executarea hotărârilor arbitrale în Republica Moldova, avantajele inserării clauzei arbitrale în contracte...

Mai mult

Arbitraj Ce este arbitrajul?

Arbitrajul reprezintă activitatea de soluționare a litigiilor realizată de o jurisdicție alternativă cu caracter privat. Atunci când această activitate este desfășurată într-un mod organizat, ea poartă denumirea de arbitraj instituționalizat.

Arbitrajul instituționalizat este acea formă de jurisdicție arbitrală care se constituie și funcționează în mod permanent pe lângă o organizație sau instituție internă ori internațională sau ca organizație neguvernamentală de interes public de sine stătătoare, în condițiile legii, pe baza unui regulament propriu aplicabil în cazul tuturor litigiilor supuse ei spre soluționare potrivit unei convenții arbitrale.

În reglementarea și desfășurarea activității jurisdicționale, arbitrajul instituționalizat este autonom în raport cu instituția care l-a înființat. Aceasta va stabili măsurile necesare pentru garantarea autonomiei.

Părțile, prin convenția arbitrală, pot supune soluționarea litigiilor dintre ele unei anumite instanțe arbitrale aparținând arbitrajului instituționalizat.
În caz de contrarietate între convenția arbitrală și regulamentul arbitrajului instituționalizat la care aceasta trimite, va prevala convenția arbitrală.

Regulile de procedură ale arbitrajului instituționalizat se adoptă de către conducerea acestuia potrivit normelor sale de funcționare stabilite prin actul de înființare.

Prin desemnarea unui anumit arbitraj instituționalizat ca fiind competent în soluționarea unui anumit litigiu sau tip de litigii, părțile optează automat pentru aplicarea regulilor sale de procedură. Orice derogare de la această prevedere este nulă, afară numai dacă, ținând seama de condițiile speței și de conținutul regulilor de procedură indicate de părți ca fiind aplicabile, conducerea arbitrajului instituționalizat competent decide că pot fi aplicate și regulile alese de părți, stabilind dacă aplicarea acestora din urmă este efectivă sau prin analogie.

Dacă părțile nu au convenit altfel, se vor aplica regulile de procedură ale arbitrajului instituționalizat în vigoare la momentul sesizării acestuia.

Dreptul la apărare al părților în litigiu și contradictorialitatea dezbaterilor sunt garantate.

 

RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare